Garanti

Alle markiser er kontrolleret og afprøvet før afsendelse fra fabrik.

For yderligere at sikre køberen mod fejl ved markiser og opsætning,retter

AMAGER MARKISER sådanne fejl inden for 6 år fra markisens opsætning.

Der er dog visse forbehold, og vi beder Dem derfor læse disse.

FORBEHOLD

Det er en forudsætning for garantien, at reparation ikke er f orsøgt foretaget af andre end AMAGER MARKISERS servicepersonale.

Garantien dækker ikke skader, der ikke kan lægges AMAGER MARKISER til last.

eksempelvis: Stormskader, hærværk, misbrug, forkert betjening, brand og transport efter opsætning samt selvmontering